Polityka prywatności

ISIVI sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników posiadanego przez Spółkę serwisu internetowego www.isivi.pl. Poniższy dokument opisuje politykę prywatności Spółki. Odwiedzając serwis Spółki akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.
Jakie informacje zbieramy?

Zbierane przez Spółkę informacje o Użytkownikach serwisu Spółki służą jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb Użytkowników. Zbieramy następujące rodzaje informacji:

 • Informacje podane przez Użytkownika: Informacje, które Użytkownik powierza Spółce, mogą zawierać dane osobowe (takie jak adres email, imię, nazwisko), dane o historii edukacji i przebiegu pracy zawodowej, dane zawarte w Profilu użytkownika, oraz informacje o wymaganiach odnośnie przyszłej pracy lub inne dane określone w formularzu rejestracyjnym lub podane przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług. Wszystkie te dane są podawane dobrowolnie, np. w procesie rejestracji. Spółka określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług.
 • Uwagi przekazane ze pośrednictwem formularza: Użytkownik ma możliwość przekazania Spółce swoich opinii na temat funkcjonowania Serwisu. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania Serwisu, a podany przez Użytkownika adres email jest wykorzystywany wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie.
 • Informacje zbierane automatycznie: Spółka zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu Spółki. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez Spółkę Użytkownikowi. Zbierane dane to:
  • Adres IP używany przez Użytkownika, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia - w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;
  • Odwiedzane przez Użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
  • Wpisywane przez Użytkownika w wyszukiwarkę ofert pracy i edukacyjnych frazy i wybierane z filtrów wyszukiwania kryteria – w celu ułatwienia Użytkownikowi przeprowadzania kolejnych wyszukiwań;
  • Oglądane przez użytkownika oferty pracy i oferty edukacyjne, oraz oferty pracy, na które Użytkownik wysłał aplikacje – w celu rekomendowania Użytkownikowi ofert najlepiej spełniających jego oczekiwania.
 • Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy: Spółka umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkownika na stronach Serwisu Spółki obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com).
Wykorzystanie plików cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika na stronach serwisu.

Pliki cookie są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w serwisie Spółki. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę plików cookie, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik może w pełni wykorzystać oferowane przez serwis Spółki funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.

Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu wysyłania przez Spółkę komunikatów marketingowych do użytkowników, którzy opuścili naszą stronę internetową (remarketing).
Aplikowanie na oferty pracy

Spółka nie wchodzi w posiadanie danych osobowych Użytkownika aplikującego na ofertę pracy listownie, wysyłając aplikacje na podany w ofercie adres email lub wypełniając formularz rekrutacyjny umieszczony na stronach internetowych pracodawcy lub jego partnera.

Spółka świadczy pracodawcom usługę polegającą na zbieraniu aplikacji kandydatów za pośrednictwem formularza Aplikuj. Skorzystanie z formularza Aplikuj wymaga uprzedniego założenia konta w serwisie Spółki. Korzystając z formularza Aplikuj Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę w celu wsparcia procesu rekrutacji oraz na przekazanie swoich danych pracodawcy.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby aplikacja Użytkownika została dostarczona pracodawcy w sposób bezpieczny, pewny i szybki.

W trakcie trwania rekrutacji Spółka ma prawo przesyłać Użytkownikowi wiadomości będące marketingiem usług własnych, w szczególności zachęcające Użytkownika do polecenia skorzystania z usług Serwisu swoim znajomym. Po zakończeniu rekrutacji zebrane dane (tak jak oferta, na które aplikacja została wysłana, data aplikowania, kryteria wykorzystane do wyszukania oferty) mogą być wykorzystywane przez Spółkę do celów statystycznych, budowania rekomendacji dla Użytkowników o podobnym profilu oraz do określania preferencji Użytkownika, który pozostanie rozpoznawalny dla serwisu Spółki dzięki plikom cookie”.
Udostępnianie informacji innym podmiotom

W przypadku Użytkowników, którzy podali swoje dane osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie, Spółka ma prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu marketingu usług własnych oraz marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Spółka wysyła Użytkownikowi informacje o dopasowanych do niego ofertach pracy (np. w postaci Rekomendacji z ofertami wyszukanymi na podstawie wybranych przez Użytkownika kryteriów lub w postaci ofert sugerowanych, ustalonych przez algorytm na podstawie historii aktywności Użytkownika) wyłącznie po wyrażeniu odpowiedniej zgody przez Użytkownika. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika.

Spółka wykorzystuje dane osobowe Użytkownika do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Spółki lub partnerów biznesowych wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika.

Spółka nie udostępnia danych osobowych Użytkowników, a w szczególności adresów email, w innych przypadkach lub innym podmiotom, niż określone powyżej.
Bezpieczeństwo informacji

Spółka dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji zbieranych lub powierzanych przez Użytkownika.

Serwis Spółki używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Użytkownika i znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego konta.
Odpowiedzialność

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez firmy i osoby trzecie, w szczególności w postaci ofert pracy, ofert edukacyjnych, profili pracodawców, wizytówek Użytkowników, etc. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za treści znajdujące się na serwisach nie będących własnością Spółki, do których linki mogą znajdować się w ww. treściach.
Możliwości wyboru

Użytkownik ma za każdym razem możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać, choć może to wpłynąć na jakość użytkowania serwisu lub uniemożliwić korzystanie z pewnych usług.

Jeśli Użytkownik ma założone konto, ale nie życzy sobie otrzymywać korespondencji emailowej, może wyłączyć wysyłanie poszczególnych typów informacji korzystając z zakładki „Ustawienia” w swoim koncie. Niezależnie od dokonania przez Użytkownika powyższego wyboru, Spółka zastrzega sobie prawo do przesyłania mu istotnych z punktu widzenia prawnego, technicznego bądź organizacyjnego informacji związanych z funkcjonowaniem usług.

Zakładanie konta nie jest wymagane aby można było korzystać z wyszukiwarki ofert pracy, ale jest wymagane aby zaaplikować na oferty pracy. Brak konta pozbawi Użytkownika dostępu do historii ofert na które aplikował, możliwości zdefiniowania powiadomień o dopasowanych ofertach pracy, uproszczenia aplikowania wykorzystując przechowywane w profilu informacje, etc.

Użytkownik ma również możliwość wyłączenia zapisywania plików cookie, co uniemożliwi jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji o Użytkowniku. Korzystanie z wyszukiwarki ofert pracy i aplikowanie nadal będzie w pełni dostępne. Użytkownik nie będzie jednak miał dostępu do swoich ulubionych ofert ani historii wyszukiwań.