FAQ

Mój profil

Jak dodać dane osobowe?

Aby dodać dane osobowe należy nacisnąć , a następnie uzupełnić pola „imię” i „nazwisko” i kliknąć . Należy pamiętać, że system zezwala tylko na 3 zmiany tych pól. Liczba możliwych zmian widoczna jest poniżej pól „imię” i „nazwisko” ->
Wypełnienie tego pola jest warunkiem wysłania aplikacji do pracodawców.

Podanie telefonu i adresu jest opcjonalne, warto jednak pamiętać, że pracodawcy cenią sobie posiadanie przynajmniej danych kontaktowych.Jak dodać doświadczenie zawodowe?

Aby dodać doświadczenie zawodowe należy nacisnąć , wpisać datę rozpoczęcia pracy w  i datę zakończenia pracy w . Nie podanie końcowej daty, oznacza kontynuację pracy. Następnie należy podać nazwę pracodawcy w . Jeśli jest ona dostępna w naszej bazie, podpowie się automatycznie na liście. Następnie analogicznie należy określić pełnione stanowisko w . Jeśli nazwy pracodawcy lub stanowiska nie ma w naszej bazie (nic nie pokazuje się na liście) należy kliknąć .
Prawidłowo uzupełniona zakładka doświadczenie zawodowe musi składać się z trzech elementów: daty, nazwy pracodawcy i pełnionego stanowiska.

Opcjonalnie można opisać zadania wykonywane na danym stanowisku. Warto wiedzieć, że dla wielu pracodawców są to wartościowe informacje. Jeśli wszystkie warunki są spełnione należy nacisnąć . Aby edytować lub usunąć doświadczenie zawodowe należy nacisnąć i wybrać odpowiednio w celu edycji lub w celu usunięcia.Jak dodać wykształcenie?

Aby dodać doświadczenie zawodowe należy nacisnąć , wybrać lub . Jeśli wybrano , należy podać datę rozpoczęcia wpisując ją w rubrykę i datę zakończenia w . Nie podanie końcowej daty, oznacza, że szkoła średnia jest kontynuowana. Następnie należy podać nazwę szkoły średniej. Jeśli jest ona dostępna w naszej bazie, podpowie się automatycznie na liście. Jeśli nazwy szkoły średniej nie ma w naszej bazie (nic nie pokazuje się na liście) należy kliknąć .
Prawidłowo uzupełnione zakładka szkoła średnia musi składać się z dwóch elementów: daty i nazwy szkoły średniej.

Opcjonalnie można podać profil klasy , a także opisać zadania wykonywane w trakcie edukacji . Warto wiedzieć, że dla wielu pracodawców są to wartościowe informacje. Jeśli wszystkie warunki są spełnione należy nacisnąć . Aby edytować lub usunąć wykształcenie należy nacisnąć i wybrać odpowiednio w celu edycji lub w celu usunięcia.
Jeśli wybrano , należy podać datę rozpoczęcia wpisując ją w rubrykę i datę zakończenia w . Nie podanie końcowej daty, oznacza, że szkoła wyższa jest kontynuowana. Następnie należy podać nazwę szkoły wyższej. Jeśli jest ona dostępna w naszej bazie, podpowie się automatycznie na liście. Jeśli nazwy szkoły wyższej nie ma w naszej bazie (nic nie pokazuje się na liście) należy kliknąć . Następnie analogicznie trzeba podać kierunek studiów w .
Prawidłowo uzupełnione zakładka szkoła wyższa musi składać się z trzech elementów: daty, nazwy szkoły wyższej i kierunku studiów.

Opcjonalnie można opisać zadania wykonywane w trakcie edukacji. Warto wiedzieć, że dla wielu pracodawców są to wartościowe informacje. Jeśli wszystkie warunki są spełnione należy nacisnąć . Aby edytować lub usunąć wykształcenie należy nacisnąć i wybrać odpowiednio w celu edycji lub w celu usunięcia.Jak dodać umiejętności?

Aby dodawać kolejne umiejętności należy nacisnąć , wpisać nazwę umiejętności w pasku (jeśli jest w naszej bazie podpowie się na liście automatycznie) i określić jej poziom. Jeśli jest to umiejętność, której nie ma w naszej bazie (nic nie pokazuje się na liście), należy nacisnąć , a następnie odnaleźć słowo pokrewne.

Można także skorzystać z naszego katalogu umiejętności. W tym celu należy wcisnąć pomarańczowy przycisk wybrać (kliknąć) branżę, rozwinąć listę naciskając i odszukać (kliknąć) daną umiejętność, a następnie określić jej poziom. Aby edytować lub usunąć umiejętność należy nacisnąć i wybrać odpowiednio w celu edycji lub w celu usunięcia.Jak dodać kursy i szkolenia?

Aby dodać informacje o odbytych kursach i szkoleniach należy podać datę wpisując ją w . Następnie należy podać nazwę kursu i/lub szkolenia, wpisując jego nazwę w . Jeśli jest ona dostępna w naszej bazie, podpowie się automatycznie na liście. Jeśli nazwy kursu i/lub szkolenia nie ma w naszej bazie (nic nie pokazuje się na liście) należy kliknąć. Analogicznie należy podać nazwę wydawcy kursu i/lub szkolenia wpisując ją w .
Prawidłowo uzupełniona zakładka kursy i szkolenia musi składać się z trzech elementów: daty, nazwy szkolenia i nazwy wydawcy szkolenia.

Jeśli wszystkie warunki są spełnione należy nacisnąć . Aby edytować lub usunąć doświadczenie zawodowe należy nacisnąć i wybrać odpowiednio w celu edycji lub w celu usunięcia.Jak dodać certyfikaty i uprawnienia?

Aby dodać informacje o zdobytych certyfikatach i uprawnieniach należy podać datę wpisując ją w . Następnie należy podać nazwę certyfikatu i/lub uprawnienia, wpisując jego nazwę w . Jeśli jest ona dostępna w naszej bazie, podpowie się automatycznie na liście. Jeśli nazwy certyfikatu i/lub uprawnienia nie ma w naszej bazie (nic nie pokazuje się na liście) należy kliknąć . Analogicznie należy podać nazwę wydawcy kursu certyfikatu i/lub uprawnienia wpisując ją w .
Prawidłowo uzupełniona zakładka certyfikaty i uprawnienia musi składać się z trzech elementów: daty, nazwy szkolenia i nazwy wydawcy szkolenia.

Jeśli wszystkie warunki są spełnione należy nacisnąć . Aby edytować lub usunąć doświadczenie zawodowe należy nacisnąć i wybrać odpowiednio w celu edycji lub w celu usunięcia.Jak dodać zainteresowania?

Aby dodać zainteresowania należy kliknąć w i wpisać nazwę zainteresowania w . Jeśli jest ona dostępna w naszej bazie, podpowie się automatycznie na liście. Jeśli nazwy zainteresowania nie ma w naszej bazie (nic nie pokazuje się na liście) należy kliknąć . Następnie należy kliknąć . Aby edytować lub usunąć zainteresowania należy nacisnąć i wybrać odpowiednio w celu edycji lub w celu usunięcia.Błąd Forbidden (403)

Po wpisaniu danych do logowania otrzymuję błąd Forbidden (403) – w tym przypadku trzeba odświeżyć stronę. Błąd występuje, jeśli szybko dwa razy kliknie się zaloguj. Postaramy się go szybko usunąć :)