Praca w Stowarzyszenie Amnesty International

Logo Oferty pracy Stowarzyszenie Amnesty International

Amnesty International to międzynarodowa organizacja, której celem jest ochrona praw człowieka na świecie. Chcemy świata wolnego od dyskryminacji, gdzie podczas konfliktów zbrojnych ludzie są pod ochroną, a winni naruszeń praw człowieka są osądzeni. Dzięki skutecznym kampaniom, akcjom i edukacji już od 50 lat oddajemy oprawców w ręce sprawiedliwości, zmieniamy opresyjne prawo i uwalniamy osoby więzione za pokojowe wyrażanie swoich poglądów.